Webshop

Försäljningsvillkor

Priser
Alla priser som ges via telefon, fax eller hemsida är exkl. moms och frakt. Lokala prisvariationer kan förekomma hos våra återförsäljare. För absolut aktuellt pris rekommenderar vi direktkontakt med oss eller våra återförsäljare.
 
Betalningsvillkor
30 dagar netto om ej specialavtal finnes. Betalningsvillkoren gäller endast efter godkänd kreditprövning. Kreditprövning görs därefter kontinuerligt och kan förändra tidigare betalningsvillkor omgående.
 
Fraktvillkor
Frakterna avser fritt vårt lager. Undantag finnes för specialavtal.
 
Reklamationer
Anmärkningar och reklamationer godkännes ej efter 8 dagar från leveransdatum.
 
Returer
Önskan om retur skall skriftligen anmälas till Iso Tool senast 14 dagar från leverans. Anmälan granskas av Iso Tool som återkopplar med vilka returregler som gäller. Returen skall vara Iso Tool till handa inom 30dagar från leveransdatum. Önskan om retur som inte anmälts inom 14 dagar eller returnerats inom 30 dagar från leverans godkänns ej. Felbeställda varor från kund tages i retur och krediteras enligt följande: lagervara med returavgift av 20 %, ej lagervara med returavgift 30 % plus returkostnader till fabrik samt fabrikens returavgifter. Specialvaror eller kundanpassade varor återtages ej. Vid ev. felleverans från Iso Tool krediteras hela beloppet inkl. frakt och returkostnader. Vid retur skall alltid kopia på faktura eller följesedel bifogas med returen. Skulle inte faktura eller följesedel bifogas vid returen så kan det ta tid innan kredit utfärdas.
 
Reservationer
Vi reserverar oss för tryckfel när det gäller priser, specifikationer och ritningar. Iso Tool förbehåller sig rätten att göra prisjusteringar utöver tryckta prislistor. Dessa prisjusteringar kan göras utan att ett officiellt meddelande görs. Dock gäller offererade priser samt dagspriser som är meddelade. Iso Tool frånsäger sig allt ansvar där våra produkter används i samband med andra leverantörers produkter. Vi ansvarar inte heller för skador som kan uppstå i samband med användande av våra produkter oavsett om skadorna är ekonomiska eller av annan typ.


Outlöst paket, leveranshinder
Vid leveranser som ej kunnat levereras pg.a att kunden ej varit tillgänglig vid leveranstillfället debiteras en kostnad på f.n 105 kr.
Paket som ej hämtas ut efter avisering debiteras enligt gällande prislista för ändring av transportuppdrag samt returfrakt.

GDPR

Inledning och syfte
Syftet med denna policy är att säkerställa att Iso Tool AB hanterar personuppgifter i enlighet med Eus dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018.
GDPR ställer högre krav på hur vi som företag behandlar dina personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering. Du ska kunna känna dig säker på att vi har en korrekt och säker hantering och att vi aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som vi inte får.

Det är Iso Tools målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.


Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person.
Exempel på vad som definieras som personuppgifter:

 • ett namn
 • en postadress
 • en e-postadress
 • ett telefonnummer
 • ett foto


Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler och är i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Vilken information samlar vi in och vad används uppgifterna till?
Vi samlar in och lagrar informationen som du ger oss. När du kontaktar oss via telefon, e-post, brev, via hemsidan, när utesäljarna kommer och besöker dig, sociala medier och/eller evenemang som till exempel mässor. Informationen vi får av dig är till exempel namn, leveransadress, organisationsnummer eller dylikt, e-post och telefonnummer.

Skulle det vara någon viktig uppgift som saknas för att kunna fullfölja uppdraget vi har fått av er, så uppdateras dessa genom att vi kontaktar er eller om det finns uppgifter att få via nätet, som till exempel kreditupplysningsföretaget vi använder oss av.
Uppgifterna används så att vi kan fullfölja uppdraget vi får av er.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • besvara dina frågor via e-post, telefon eller direktkontakt
 • skapa och hantera kundkonto
 • behandla dina beställningar och returer
 • kontakta dig med leveransbesked
 • komma på besök
 • leverans- och garantiärenden
 • återköp
 • reklamationer
 • fakturering
 • kreditupplysning, så att vi kan analysera vilken betalningslösning vi ska erbjuda
 • bjuda in till event/evenemang
 • kundundersökningar
 • marknadsundersökningar
 • nyhetsbrev, vilket är frivilligt om man vill ha
 • analyser av användandet av vår hemsida
 • utskick av generell eller riktad karaktär via e-post eller postalt


Vi samlar även in uppgifter om dina köp såsom information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer.


Lagring
När du lämnar dina personuppgifter till Iso Tool ger du medgivande till Iso Tool att registrera och lagra köp samt att behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamålen.
Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss till exempel bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial.

I vårt affärssystem kan man inte radera en kund när en order är lagd. Men 4 år efter senaste kontakt, går vi in och raderar personuppgifter på kundkortet i vårt affärssystem. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, då till exempel om det pågår en juridisk process.

Grund
YouTube
Instagram